Demovnica jar 2002 Považská Bystrica; orig - herby